Over ons

Uitgeverij Vertoog is een technische uitgeverij, die in 2010 is opgezet door een aantal technische deskundigen op het gebied van elektrotechniek. Deze deskundigen hadden behoefte aan onder andere goede naslagwerken en cursusmaterialen op het gebied van de (elektro)techniek. Kwalitatief goede materialen op een hoog niveau voor bijscholingscursussen en naslagwerken, dat aansluit bij de steeds weer veranderende, actuele technieken. Het aanbod was echter zeer beperkt, waardoor is besloten onder eigen beheer (les)materiaal te ontwikkelen.

Op niveau

De naam ‘Vertoog’ is niet zomaar een naam, maar sluit uitstekend aan bij de kwaliteiten van Uitgeverij Vertoog. Met de term ‘vertoog’ wordt ook wel het spreken van een groep deskundigen op een bepaald niveau aangegeven. En dat is precies waar de uitgeverij voor staat: het brengen van kennis op een gestructureerde, toepasbare wijze in lijn met de meest recente regelgeving en ontwikkelingen in de techniek. De auteurs zijn erkende deskundigen binnen hun eigen vakgebied en staan met beide benen in het werkveld.

Lesmateriaal

Naast de eigen uitgaven, waaronder cursusmaterialen en naslagwerken, ontwikkelt Uitgeverij Vertoog ook lesmaterialen voor (particuliere) opleiders, bedrijfsleven en onderwijs (op het gebied van techniek). Daarnaast is het mogelijk om eigen lesmaterialen in een professioneel jasje te steken en is het mogelijk om bestaande materialen te didactiseren voor onderwijsdoeleinden. Door de onderwijskundige kennis die Uitgeverij Vertoog in huis heeft, is het ook mogelijk om complete lesmethoden te laten ontwikkelen inclusief digitale ondersteuning.