STEAM-onderwijs

De snelle ontwikkeling van nieuwe technologieën vragen om een andere aanpak in het onderwijs. Ze zijn complex, vakoverstijgend en behoeven een nieuwe manier van aanleren in een inspirerende leeromgeving die in de juiste context van nu past. Werken in projectvorm op basis van onderzoekend en ontwerpend leren is hierbij de oplossing. Op deze manier krijgen leerlingen alle mogelijkheden om zich de 21e eeuwse vaardigheden op te doen, die zo belangrijk zijn in hun toekomstige banen.
De 7 werelden van Techniek visualiseren onze huidige maatschappij en de daarbij behorende toepassingen van nieuwe technologieën. Het geeft leerlingen een beeld van hoe de maatschappij aan het veranderen is en hoe belangrijk alle steeds veranderende technologieën zijn in de beroepen van nu en de toekomst.
 
 

We spreken van 7 essentiële technologieën die nu en in de toekomst belangrijk zullen zijn voor leerlingen om kennis mee te maken en vaardigheden in te ontwikkelen. Deze technologieën zijn nu al volop aanwezig in de beroepen en dat zal de komende jaren een grote vlucht nemen. Door er nu mee in aanraking te komen bieden we leerlingen de mogelijkheid zich mee kunnen ontwikkelen met de snelle veranderingen van deze en nieuwe techonolgieën.
Door op jonge leeftijd al op een oriënteerde manier in aanraking te komen met deze technologieën leggen we de basis van de ontwikkeling van leerlingen. Dit kan al vanaf groep 7 en 8 in het basisonderwijs. Een goede doorlopende leerlijn (PO - VMBO - VO - MBO), de juiste leermiddelen en een lesmethode gebaseerd op onderzoekend en ontwerpend leren, zorgen voor de kwaliteit en het juiste ontwikkelingsniveau van de leerling. Op deze manier wordt zijn interesse en keuze voor technologie gevormd. Technologie moet vooral inspirerend, leuk en uitdagend zijn om jonge mensen te motiveren.
 
Lesmateriaal: onderzoekend en ontwerpend leren!
Snelveranderende nieuwe technologieën vragen om een andere aanpak van lesmethodes. Het STEAM-onderwijs ondersteunt volledig. Leerlingen willen worden uitgedaagd en leren door trial-and-error. Door ze stapsgewijs de juiste kennis en vaardigheden aan te leren ontwikkelen ze zich tot de geschikte werknemers van de toekomst, waarbij een leven lang leren een gewoonte is geworden. Techni Science heeft het STEAM-leermodel onderverdeeld in drie pijlers van leren, onderzoeken en ontwerpen. 

Uitgeverij Vertoog ontwikkelt in samenwerking met Techni Science een groot aantal basismodules, die passen bij dit STEAM-leermodel. De basismodules zijn gericht op projectmatig werken, waarbij leerlingen zelf direct aan de slag gaan met onderzoekend leren. Deze modules zijn op basis van onderzoekend leren en behandelt de basiskennis van de technologieën en digitale gereedschappen. Het gaat hierbij om: begrijpen, kennis en kunnen toepassen van. In combinatie met de hardware bepaalt dit het niveau en de inzetbaarheid binnen verschillende niveaus. Deze basismodules worden ondersteund door kenniskaarten waarbij leerlingen de benodigde kennis snel kunnen opzoeken.

Op dit moment zijn de volgende basismodules beschiktbaar:
  • Lasersnijden
  • 3d-printen
  • Programmeren met Scratch
  • Augumented Reality
  • Robotica
  • Drones
  • Temperatuur
  • WindenergieDe komende maanden wordt hard gewerkt om dit aanbod verder uit te bereiden. Ook wordt er door een groepje docenten gewerkt aan vakoverstijgende opdrachten.
 
Meer informatie?
Voor meer informatie over het STEAM-concept het het lesmateriaal, kunt u contact opnemen met Techni Science via 085-9028060.

Alvast meer lezen? Download dan hier de STEAM-folder.