Privacy Verklaring

Privacyverklaring

Uitgeverij Vertoog BvV gevestigd aan Zuidbaan 540, 2841 MD Moodrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Uitgeverij Vertoog
Zuidbaan 540
2841 MD Moordrecht

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 73025178.
Ons BTW-nummer is NL8593.24.904.B01.

Mevr. A. Van de Vendel is de Functionaris Gegevensbescherming van Uitgeverij Vertoog. Zij is te bereiken via vendel@vertoog.nl.
Uitgeverij Vertoog verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vendel@vertoog.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Uitgeverij Vertoog verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Uitgeverij Vertoog verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Uitgeverij Vertoog neemt besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Uitgeverij Vertoog) tussen zit. Uitgeverij Vertoog gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
 • Betaalmethode Mollie, achteraf betalen - deze organisatie bepaalt op basis van uw geboortedatum en postcode / huisnummer of u via deze betaalmethode achteraf mag betalen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Uitgeverij Vertoog bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie